Deprecated: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/public/sites/www.beursvloermeierijstad.nl/_inc/global.inc.php on line 20
Wat is een match? :: Beursvloer Meierijstad

Wat is een match?

Vrijwillige inzet voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de de lokale samenleving. Het aanbod vindt op de Matchvloer de vraag van maatschappelijke organisaties. Vindt dit elkaar en is er de juiste onderlinge klik dan ontstaat een match. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. De match wordt compleet door middel van een tegenprestatie. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Op de Beursvloer komt u de volgende vijf categorieën tegen waarin gehandeld wordt.

Materialen & faciliteiten

Voorbeeld: Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.

Advies (juridisch, financieel, technisch, ict)

Voorbeeld: Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick. 

Coaching, training & onderzoek

Voorbeeld: Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 

Menskracht, klussen & activiteiten

Voorbeeld: Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met als afsluiting een BBQ.

Marketing, communicatie & pr

Voorbeeld: Een marketingadviesbureau schrijft voor een verzorgingstehuis een communicatieplan. Als tegenprestatie mag het adviesbureau hun jaarlijkse sinterklaasfeest houden in het verzorgingstehuis en levert het tehuis 'sinterklaas'.

Spontane matches

Vooraf geven de vragende partijen maximaal drie hulpvragen door bij hun aanmelding op deze website. Deze worden vooraf met alle deelnemers gedeeld. De vragende partijen gaan tijdens de Beursvloer op zoek naar het invullen van deze hulpvragen door passend aanbod. Zij zullen ontdekken dat tijdens de ontmoetingen met de aanbieders allerlei andere mogelijkheden zich voordoen, zo ontstaan spontane matches. Luister dus goed naar elkaars verhaal en mogelijkheden en zo zult u zien dat er naast de hulpvragen waar de vragende partijen mee rondgaan allerlei matches ontstaan waar de vragende partijen vooraf nog niet aan hadden gedacht. Misschien ten overvloede, maar uiteraard is dit toegestaan!