BEURSVLOER

Dé plek waar we handelen in diensten, helpende handen, netwerk, tijd en expertise.

 

Op een Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. De Beursvloer is er voor partijen die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving waarvan zij deel uitmaken. Én de Beursvloer is er voor maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, capaciteit of goederen. De Beursvloer legt verbindingen waardoor honderden mensen in beweging komen waarmee lokale samenlevingen versterkt worden.

Onderstaande filmimpressie van Beursvloer Meierijstad 2018 geeft u een goed beeld van de gang van zaken op een Beursvloer.

De Matchvloer

Deelnemen aan de Beursvloer is voor alle partijen geheel GRATIS. U hoeft ook geen stand in te richten. Ervaar zelf wat u in een halve middag netwerken kunt bereiken! Na de centrale opening wordt de Matchvloer officieel geopend met een traditionele slag op de gong. In zo'n 1,5 uur tijd ontmoeten deelnemers al rondlopend op de Matchvloer elkaar. Bedrijven met hun aanbod ontmoeten maatschappelijke organisaties met hun hulpvragen. Belangrijk is natuurlijk de onderlinge chemie. Is er een passend aanbod en is er een klik, dan kan dit uitmonden in een match. De match wordt compleet door een originele, bijzondere, of ludieke tegenprestatie van de vragende partij.

Na de 1,5 uur matchen klinkt wederom de gong en wordt bekend gemaakt wat het aantal matches is en bijbehorende maatschappelijke waarde. Daarna gaat het ontmoeten van elkaar door tijdens de netwerkborrel. 

Vrijwillige inzet voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de de lokale samenleving. Het aanbod vindt op de Beursvloer de vraag van maatschappelijke organisaties. Is er de juiste onderlinge klik dan ontstaat een match. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. De match wordt compleet door middel van een tegenprestatie. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Op de Beursvloer komt u de volgende vijf categorieën tegen waarin gehandeld wordt.

Materialen & faciliteiten

Voorbeeld: Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.

Advies (juridisch, financieel, technisch, ict)

Voorbeeld: Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick. 

Coaching, training & onderzoek

Voorbeeld: Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 

Menskracht, klussen & activiteiten

Voorbeeld: Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met als afsluiting een BBQ.

Marketing, communicatie & pr

Voorbeeld: Een marketingadviesbureau schrijft voor een verzorgingstehuis een communicatieplan. Als tegenprestatie mag het adviesbureau hun jaarlijkse sinterklaasfeest houden in het verzorgingstehuis en levert het tehuis 'sinterklaas'.

Spontane matches

Vooraf geven de vragende partijen maximaal drie hulpvragen door bij hun aanmelding op deze website. Deze worden vooraf met alle deelnemers gedeeld. De vragende partijen gaan tijdens de Beursvloer op zoek naar het invullen van deze hulpvragen door passend aanbod. Zij zullen ontdekken dat tijdens de ontmoetingen met de aanbieders allerlei andere mogelijkheden zich voordoen, zo ontstaan spontane matches. Luister dus goed naar elkaars verhaal en mogelijkheden en zo zult u zien dat er naast de hulpvragen waar de vragende partijen mee rondgaan allerlei matches ontstaan waar de vragende partijen vooraf nog niet aan hadden gedacht. Misschien ten overvloede, maar uiteraard is dit toegestaan!

Bedrijven en serviceclubs

Ondernemers en serviceclubs zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen.

Gemeenten

Gemeenten willen verbindingen leggen tussen partijen in bedrijfsleven en onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen met hun expertise, contacten en netwerken deze organisaties vooruit helpen. Gemeenten willen ook hun medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke organisaties

Organisaties en instellingen zoeken contacten met partijen die hen kennis of capaciteit bieden om grotere projecten of klussen op te pakken. Soms gaat het eenvoudigweg om ‘handjes’, een andere keer om materialen of faciliteiten. Maar ook bestuurlijke ervaring of handige contacten kunnen zeer welkom zijn.

Iedereen die deelneemt!

Wat de ene partij over heeft of wil aanbieden, kan voor de ander precies het verschil betekenen. Maar je moet elkaar dan wel weten te vinden. Al in 76 gemeenten in Nederland is voor deze belangrijke ontmoetingen en verbindingen met succes de Beursvloer georganiseerd. Hoog tijd dus om dit initiatief voor de hele gemeente Meierijstad te ontplooien.


PARTNERS

Beursvloer 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions